Vekt av matvarer

Beskrivelse: 

Elevane skal vurdere vekt, vege matvarer, gjere om og rekne ut pris. Undervisningsopplegg på vedlagt fil.

Ressurser

Fil Download Vekt.docx (21.94 KB)

Vi finn fram nokre matvarer vi har på kjøkkenet. Elevane skal prøve å vurdere vekta. Deretter blir det å vege matvarene. Til slutt reknar ein ut pris. Sjå vedlegg under Ressurser.

Målet med opplegget er at elevane skal få kjenne vekta av matvaren i praksis. Lærar må ha med matvarer og vekt.