Desimaltall og meterstokken

Beskrivelse: 

Mange elever i videregående skole vet ikke hvor lang en meter er! Jeg mener at foreldrene gjerne kan gi ungen sin en meterstokk i julegave eller bursdagspresang. Lær ungen hvordan man måler fra A til B.

For å øve inn desimaltall kan du som lærer feste en meterstokk på tavla med teip. Skriv 0,00 ved 0cm og 1,00 ved 100cm. Hvor kommer 0,50 til å måtte skrives? Ved 50cm selvfølgelig. Deretter kan læreren spørre om de andre desimaltallene mellom 0 og 1. Nå er det riktignok milliarder av desimaltall mellom 0 og 1, men det er ikke nødvendig å ta alle.

Går vi over til 1,50 og 2,70 må læreren teipe på flere meterstokker etter hverandre eller dele inn meterstokken i 10 slik at eleven lærer seg å lese av 1,5 eller 6,1 osv. Metoden vil gjøre det lettere for elever å forstå desimaltall.

Meterstokken vil jo fungere som ei tall-linje, og eleven vil lære seg å avmerke desimaltall på tall-linja. Læreren kan virkelig aktivisere elevene i utførelsen av denne oppgaven. Eleven kan komme opp på tavla og skrive inn desimaltallet. Læreren kan også dele ut ark med en meterstokk og at eleven på slutten av timen skal avsette forskjellige desimaltall.