Beregn vekt (masse) av planskive (sveisebord)

Beskrivelse: 

Beregninger av masse på planskive i verkstedet. Elevene bør jobbe i grupper på 2-3 elever hvor de kan drøfte funn og samarbeide om beregninger.

Oppgaven er å beregne vekta av bordet ved hjelp av måling, beregning av volum og beregning av masse ved bruk av tabell fra verkstedshåndboka. Her får de gjennomgått formler for volum av sylinder og prisme, og finne tetthet i verkstedshåndboka for å beregne masse.

Planskive

Arbeidsoppgave 1

 1. Mål bredde, lengde og tykkelse av klossen.
 2. Lag arbeidstegning.
 3. Regn ut areal av sidene på klossen.
 4. Regn ut volum av klossen.
 5. Regn ut massen av klossen.

Arbeidsoppgave 2

 1. Mål bredde, lengde og tykkelse av sylinderen.
 2. Lag arbeidstegning.
 3. Regn ut areal av de ulike overflatene.
 4. Beregn volum av sylinderen.
 5. Beregn massen av sylinderen.

Arbeidsoppgave 3

 1. Lag arbeidstegning av sveisebordet ut fra de mål som blir oppgitt.
 2. Planlegg hvordan du vil gå frem for å finne vekta av sveisebordet. Skal godkjennes av lærer før du går videre.
 3. Skriv opp de formlene du trenger.
 4. Beregn vekta (massen) av bordet.