Varmekabler

Beskrivelse: 

Geometri, areal, målestokk.

Elevene får i oppdrag å legge varmekabler på et bad.

  • De skal tegne badet i målestokk, beregne lengde på kabelen, velge riktig kabel i forhold til ønsket effekt.

(De kan legge varmekabelen, men det er ikke nødvendig.)

Oppgaven er lagt ved som ressurs.

Ressurser

Oppgaven gjennomføres i klasserommet. Har pleid å bruke 2 x 45 min.