Lærlinglønn

Beskrivelse: 

Elevane skal rekne ut lærlinglønna i læreperioden. Lønna aukar kvart halvår. Sjå vedlagte fil.

Ressurser

Elevane reknar ut lærlinglønn og feriepengar. Ein kan og løyse oppgåva ved hjelp av rekneark.

Ved bruk av rekneark brukar ein lengre tid.