Kvadrat og kubikk

Beskrivelse: 

Foto: Bodil Bergersen, CC-by-sa

Hensikten med oppgaven er å øke forståelsen for sammenhengen mellom og forskjellen på areal og volum

Arbeidsoppdraget går ut på

 1. å skjære til en kvadratisk plate på en kvadratmeter (1 m2)
 2. å skjære til flere plater og sette disse sammen med den første slik at det blir en kubikkmeter (1 m3)
 3. å beregne diagonalen i kubikkmeteren

Se vedlegg for detaljert beskrivelse av opplegget og forslag til vurdering/egenvurdering

Nødvendig utstyr: Sag, skrujern, ulike måleredskaper, blyant

Forbruksmateriell:

 • Kryssfiner ca. 6 m2. Annet rimelig materiale kan brukes.
 • Møbelknekter, listverk eller annet som kan holde platene sammen i hjørnene
 • Treskruer

Dette kan vurderes i oppgaven:

 • Nøyaktighet i måling
 • Presisjon i utsaging
 • Bruk av Pytagoras og annen beregning
 • Løsning av praktiske og matematiske utfordringer
 • Redegjørelse for beregninger og metoder

Tips til læreren:

 • Kan legge inn vurdering i programfag hvis du samarbeider med programfaglæreren (bruk av verktøy, nøyaktighet osv. )
 • Undersøk om elevene har sertifisering før evt. bruk av elektrisk verktøy, og husk verneutstyr der det er påkrevd