Geometriske former

Beskrivelse: 

Oppgaven er en introduksjon til temaet om geometriske former i Design- og håndverksfaget og en introduksjon til volum i matematikkfaget.

Klassen blir delt i 4 grupper. Hver gruppe skal beregne, utføre og dokumentere læringsoppdrag med ulike geometriske figurer som utgangspunkt. Gruppene lager former i 2D og 3D. Oppgaven tar utgangspunkt i former med rette sideflater. Sylinder, kjegle og kule er utelatt, og kan dermed være en mulig utvidelse av oppgaven.

Læringsaktivitetene starter med film og fortelling fra byggingen av Eiffeltårnet i Paris (se linkene under ressurser). Med Eiffeltårnet som utgangspunkt tester gruppene ut hvordan rektangler og trekanter kan brukes i konstruksjoner. Første del av læringsoppdraget tar utgangspunkt i konstruksjonen av Eiffeltårnet og generelt om de ulike geometriske formene. Deretter beveger vi oss videre til å bygge små modeller av noen geometriske figurer før vi avslutter med å samarbeide om å bygge ett stort tetraeder. Mer detaljert beskrivelse av opplegget ligger som vedlegg under læringsoppdrag 1 og 2.

Tetraeder

Foto: Aina Fardal

Referanse: Howlid A. (2011) Det er kroppen som er klok, verkstedpedagogikk i arkitekturformidling for ungdom I: Form tidsskrift for kunst og design, 5, s. 12 – 17

Læringsaktivitet 1: Første del av opplegget tar utgangspunkt i konstruksjonen av Eiffeltårnet. En youtube -video ligger vedlagt under ressurser som vises for elevene. Deretter får elevene noen påstander de skal vurdere om er sanne eller usanne. Geometriske former i 2D og 3D introduseres, og ulike geometriske figurer skal bygges i liten størrelse. Detaljert beskrivelse av opplegget med oppgaver og påstander ligger som vedlegg under ressurser.

Læringsaktivitet 2: I andre del av opplegget skal elevene bygge tetraeder i stor skala. Detaljert beskrivelse av opplegget med oppgaver og påstander ligger som vedlegg under ressurser.

Vurdering

Fordi oppgaven var ment som en introduksjon til et nytt tema, ble ikke resultatet vurdert med karakter. Men oppgaven skal levers inn og godkjennes. Elevene får utdelt en aktivitetslogg, som er en oversikt over hva innleveringen skal inneholde. Skjemaet ligger som et vedlegg under ressurser.

Refleksjon

For noen elever er det mange figurer å holde kontroll på i løpet av en dag. Man kan også tilpasse arbeidsmengden som skal leveres inn for hver enkelt elev.

Bildene som ble tatt av hver minimodell i læringsaktivitet 1 ble tatt fram igjen senere og brukt til å lage digitale formelark med regneeksempel.

I denne oppgaven ble lengder målt før beregning. En relevant endring av oppgaven kan være å bruke Pytagoras for å regne lengdene og sammenligne dette med de målte lengdene.

Følgende utstyr ble brukt ved laging av de ulike geometriske formene:

  • Panduro Hobby: Blomsterpinner 40cm/6mm
  • BILTEMA: treskaft (24 stk a 1600/26mm, 141603), avtappingsslange (25mmX10 m, 26988) til å lage 16 slangekryss, skruer (16 stk a M8 x 20mm, 19529), vingemutter (16 stk a 8mm, 87387) og planskive (16 stk a 8,4x16 mm, 19884)
  • Tannstikker i ulike farger
  • Alf Bjerke modellermasse
  • Clas Ohlsen: slange pvc (5mmx10m)
  • Binders (avrettet)

Opplæringsarenaen er klasserom og ute (den siste delen av oppgaven krever god takhøyde).