"Up to the table"

Beskrivelse: 

Opplegget fokuserer på borddekking på amerikansk og arbeid med å forstå og skrive instruksjoner på engelsk knyttet til programfaget.

Det foreligger lenker til ressurser(se nedenfor). Lærer tar med tre servietter til hver elev.

http://www.flickr.com/photos/theenmoy/6262808542/sizes/o/in/photostream/

Læringsmål:

engelsk:

Elevene skal forstå muntlig og skriftlige instruksjoner gitt på engelsk om emnet bordsetting.

Elevene skal kunne skrive instruksjoner på engelsk innenfor temaet bordsetting.

programfag:

Elevene skal kunne dekke bord i henhold til engelskspråklige lands kultur og skikker.

Elevene skal kunne kommunisere med utenlandske gjester i sin utøvelse av yrket.

Grunnleggende ferdigheter:

Opplegget fokuserer i hovedsak på skriftlige ferdigheter ved at de skal forstå skriftlige instruksjoner samt produsere skriftlige instruksjoner på egen hånd. Det jobbes også noe med muntlige ferdigheter ved at de skal forstå muntlige instruksjoner.

Metode:

Praktiske oppgaver etter instrukser samt skrive instrukser.

Sluttproduktet:

Lærer evaluerer kompetanse vist under hele arbeidsprossessen. Ingen karakter gitt i forhold til dette undervisningsopplegget.

Ressurser

Ta utgangspunkt i tekst om bordsettinger fra læreverket Workshop’. (Tilsvarende finnes også i ’At Work’.) En gjennomgang av hva bestikk, servise, glass heter på engelsk kan også tas på tavlen, ved å tegne en kuvert.

Del deretter ut s.2 i pdf-filen ’Tablescapes: Setting the Table’ fra Learning Zone Express (se ressurs), som inneholder enkle oppgaver om bordsetting og servering, med gjennomgang i plenum etterpå.

Del så ut s. 5 i samme pdf-fil, som gir instruksjoner om hvordan man bretter servietter på engelsk, sammen med 3 servietter. Dette gjorde de.

Elevene får en oversikt over bordsetting til flere måltid (s. 4 i pdf-fil.) La de velge et av måltidene og skrive instruksjoner på engelsk til andre ”uvitende” om hvordan dette måltidet skal dekkes. Dersom det er mulig, kan man så gå ned på kjøkken/restaurant, og få to og to til å følge hverandres instruksjoner

I forhold til vurdering ble det lagt vekt på kompetanse vist i arbeidsprossessen. Ingen karakter.