Intervju: En fagarbeiders hverdag

Beskrivelse: 

Elevene skal intervjue en av montørene/fagarbeiderne når de er ute i praksis.

Intervju: En fagarbeiders hverdag.

Den første dobbelttimen: Læreren går gjennom intervjusjangeren i plenum. Deretter skal elevene formulere inntil 10 spørsmål til intervjuet. Disse skal godkjennes av norsklærer i norsktimen og faglærer i programfagtimene. Alle elevene skal ha 4 spørsmål som er like. (Se vedlegg). Disse spørsmålene er det fint om elevene klarer å komme frem til selv, men norsklæreren kan veilede dem inn på riktig spor slik at alle får 4 tilnærmet like spørsmål.

Intervjuet skal gjennomføres i praksisperioden som går mellom dobbelttimene.

Den andre dobbelttimen: Elevene skriver ferdig intervjuet i timen og leverer på Fronter.

Leveres som et word-dokument med:

  • Forside
  • Overskrifter
  • Eventuelt med bilder (med tekstbrytning)

HUSK: Teksten skal være en sammenhengende tekst, ikke bare spørsmål-svar

Produktet vurderes av norsklærer og faglærer med karakter.

Norsklærer: grammatikk og oppsett

Faglærer: faglig presist språk