Innleveringsoppgave for 2BU

Beskrivelse: 

I uke 36 er du utplassert i barnehage eller skole/SFO i fire dager. I denne perioden skal du føre logg hver dag, og du skal innhente noe informasjon om arbeidsplassen. Så skal du levere en rapport som består av to deler.

I den første delen av oppgaven din skal du

 • presentere utplasseringsstedet
 • gjøre rede for dagsrytme og rutiner
 • gjøre rede for oppgavene dine (generelt)

I den andre delen skal du komme nærmere på to aktiviteter du har vært med på. Du skal

 • beskrive aktiviteten (hva, hvordan)
 • gjøre rede for hensikten med den (hvorfor)
 • reflektere over hvordan aktiviteten forløp; hva fungerte bra, hva kunne en gjort annerledes?

Formelle krav til rapporten

Innledningen skal bestå av

 • rapporthode (Til, Fra, Dato)
 • overskrift, for eksempel ”Rapport fra utplassering (PTF) i uke 35/2011”
 • et avsnitt der du sier litt mer om hva rapporten inneholder (du kan godt bruke informasjonen ovenfor, for eksempel)

Du skal skrive hele setninger, ikke bare stikkord. Du skal også bruke deloverskrifter og avsnitt for å skape en ryddig tekst, og teksten skal være sjekket for stavefeil (bruk stavekontroll og/eller annet retteprogram).

Avslutt rapporten med underskrift (maskinell underskrift holder).

Arbeidsprosess og tidsfrister

Dere får utlevert oppgaven og kriterieskjemaet før dere går ut i praksis.

Førsteutkastet skrives første dagen dere er tilbake på skolen. Dere får to økter til å jobbe med førsteutkastet, og får veiledning underveis. Leveringsfrist førsteutkast: senest kl. 21.00 samme dag; innlevering på IT’S Learning

Norsklærer gir respons på utkastet, og dere skriver om og ferdigstiller rapporten i neste norskøkt. Leveringsfrist ferdig tekst: (senest kl. 21 denne dagen)

Læreplanmål:

a) Programfag

(…) drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer i barne- og ungdomsarbeiderfaget

 • ha kunnskap om dagsrytmen på arbeidsplassen
 • vise evne og vilje til samarbeid på arbeidsplassen

b) Norsk

Skriftlige tekster

 • mestre ulike skriverroller som finnes i skole, samfunn og arbeidsliv

Vurderingsform

Godkjent/ikke godkjent på førsteutkastet, med antydet karakter.

Karakter på ferdig tekst.

Dersom du ikke får godkjent førsteutkastet ditt, må du jobbe mer med det slik at det kan bli godkjent. Du får kommentarer og råd som hjelper deg å forbedre oppgaven.