Volum av figurar

Beskrivelse: 

Elevane skal kunne måle og rekne ut volum av figurar.

Ressurser

Lærar har med figurar og vekt. Elevane har med skyvelære. Dei skal vurdere vekt, måle figurar, rekne ut volum, rekne ut vekt og finne avvik. (Sjå vedlegg.)

Elevane skal få sjå samanhengen mellom volum og vekt.