Lærlinglønn bygg

Beskrivelse: 

Ein skal kunne rekne ut timelønn, årslønn og feriepengar.

Ressurser

Elevane får utdelt oppgåvearket med informajson om lønn til lærling og reknar ut timelønn, årslønn og feriepengar.

Elevane får eit forhold til kva som ventar dei når dei skal ut i lære og få lønn. Elevane kan og løyse oppgåva ved hjelp av rekneark. Dei vil då gjerne bruke lengre tid.