Trappeformel

Beskrivelse: 

Hensikten med oppgaven er at elevene skal gjøre målinger og teste ut trappeformelen på ulike trapper på egen skole for å sjekke at de tilfredsstiller kravene til «ei god trapp». I tillegg skal de kontrollere at rekkverkene er innenfor reglementet.

Arbeidsoppdraget vil gå ut på

1) Sette seg inn i regler som gjelder for trapper (finne matematiske opplysninger ut fra en tekst)

2) Utfør målinger og beregninger

3) Presentere resultatene

I forhold til regning som grunnleggende ferdighet i BA jobbes det med å beregne størrelser, bruke målestokk og måltaking.

Foto: Wenche Dypbukt. Lisens: CC-by-sa:

trapp1UTSTYR

Skrivesaker, tommestokk, kalkulator, trapp ved skolen.

Se vedllagt fil.

VURDERING:

Du vurderes etter hvordan du gjennomfører oppgaven i forhold til

  • Nøyaktighet i måltakingen
  • Valg av framgangsmåter og hvordan du gjennomfører beregninger
  • Presentasjon av resultatene
  • Tidsbruk og effektivitet

LÆREPLANMÅL I MATEMATIKK:

Elevene skal kunne

  • Gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver med og utan tekniske hjelpemiddel og vurdere kor rimelige resultata er
  • Tolke og bruke formlar som gjeld dagligliv, yrkesliv og programområde
  • Bruke formlikskap, målestokk og Pytagoras setning til berekningar i praktisk arbeid
  • Rekne med ulike måleeiningar, ulike målereiskapar og vurdere målenøyaktigheit