Ramme og luke (produksjon TIP)

Beskrivelse: 

Produksjon TIP - ramme og luke

Alle foto og illustrasjoner: Wenche Dypbukt.

HENSIKTEN MED OPPLEGGET

Hensikten med oppgaven er å vise et eksempel på hvordan vi kan lage oppgaver omkring det elevene produserer på verkstedet.

Elevene skal bruke arbeidstegninger, gjøre målinger og beregne areal og volum av en ramme og en luke som de har laget i produksjonsfaget. I tillegg skal de kontrollere om beregningene virker fornuftige ved å måle vekt og bruke formler for tetthet.

I forhold til regning som grunnleggende ferdighet i TPP jobbes det med å beregne størrelser, bruke målestokk og måltaking.

UTSTYR

- Arbeidstegninger

- Skyvelære

- Ramme og luke (eller andre ting som) som elevene har laget

- Verkstedhåndboka

- Vekt

Ressurser

Eksempler på oppgaver finner du i filvedlegget.

Elevene kan vurderes ut fra hvordan de

- Bruker varierte måleenheter og måleredskaper

- Drøfter presisjon og målenøyaktighet

- Løser praktiske problemer knyttet til lengde

- Tolker arbeidstegninger

- Tolker og bruker formler knyttet til dagligliv, yrkesliv og programområde

- Bruker Pytagoras’ setning til beregninger i praktisk arbeid