Omdreiningstall og skjærehastiget (TIP)

Beskrivelse: 

Omdreiningstall og skjærehastiget (TIP)

Hensikten med dette opplegget:

I programfaget vektlegges det å

  • lære om hvordan vi bruker nomogram
  • bli kjent med formlene for å beregne omdreiningstall og skjærhastighet

I matematikkfaget vektlegges det å

  • løse praktiske problemer knyttet til lengde
  • bruke varierte måleredskaper
  • tolke og bruke formler knyttet til dagligliv, yrkesliv og programområde

Foto: Wenche Dypbukt

DU SKAL LÆRE Å

  • BEREGNE OMDREININGSTALLET
  • OM PRAKTISK BRUK AV OMDREININGSTALL
  • BRUKE FORMLENE FOR SKJÆRHASTIGHET
  • BRUKE NOMOGRAM

Hva vet du om omdreiningstall? Når Har du bruk for å kjenne omdreiningstallet?

- Trippteller

- Avstandsmåler

- Fartsmåler

- På verkstedet

Tenk deg at du sykler på denne sykkelen.Har de to sykkelhjulene samme omdreiningstall?

Bilde: kaz. Lisens: Public Domain Decication. Kilde: pixabay.com

- Hvordan skal vi beregne omdreiningstallet?

- Kan du lage en formel

- Hva slags benevning har omdreiningstallet?

Utstyr: Sykkelhjul, målebånd, stoppeklokke, klikketeller er fint

Se filvedlegg for fullstendig beskrivelse av opplegg.