Sylinderen i en forbrenningsmotor

Beskrivelse: 

VI REGNER PÅ MOTORSTØRRELSE

HENSIKTEN MED OPPLEGGET

Hensikten med oppgaven er at elevene skal gjøre målinger og lære seg å bruke ulike formler som brukes til å gjøre beregninger på motorer.

Arbeidsoppdraget vil gå ut på:

 • Gjøre målinger med skyvelære
 • Regne om mellom måleenheter
 • Tolke og bruke formler til beregninger i praktisk arbeid
 • Bruke formler og begreper som elevene kjenner igjen fra programfaget
 • Presentere resultatene

I forhold til regning som grunnleggende ferdighet i TPP jobbes det med å ta mål og beregne størrelser.

UTSTYR

 • Motorsylinder
 • Måleredskaper (skyvelære)
 • Verkstedhåndboka

Se filvedlegg for nærmere beskrivelse av læringsaktiviteter (med måleverdier og fasit)

MOTORSYLINDER.docx (norsk tekst)

COMBUSTION-ENGINE.docx (engelsk tekst)

VURDERING:

Du vurderes etter hvordan du gjennomfører oppgaven i forhold til

 • Nøyaktighet i måltakingen
 • Valg av framgangsmåter og hvordan du gjennomfører beregninger
 • Presentasjon av resultatene