Blanding av betong

Beskrivelse: 

BLANDINGSFORHOLD OG SEKTORDIAGRAMMER

Illustrasjon hentet fra http://ndla.no/nb/node/123478?fag=16381
Laget av Wenche Dypbukt

 

Beskrivelse/Presentasjon

Oppgaven tar utgangspunkt i en oppskrift for å blande betong. Målet er at elevene skal bruke forholdstall for å beregne materialforbruk samt bruke sektordiagrammer til å illustrere blandingsforhold.

Arbeidsoppdraget går ut på å

 • Lese en matematisk tekst og bruke mål for masse og volum
 • Regne med forholdstall
 • Bruke regneark til å lage sektordiagrammer
 • Bruke sektordiagrammer til å illustrere forhold og kontrollere beregningene sine

Av utstyr vil elevene trenge tilgang til PC og regneark

Grunnleggende ferdigheter i programfaget:

 • Å kunne regne i bygg- og anleggsteknikk innebærer å beregne vekt, volum, mengde, størrelser og masser.

Grunnleggende ferdigheter i matematikk:

 • Å kunne lese - dra nytte av tekster som inneholder, diagrammer, tabeller, symboler, formler og logiske resonnementer
 • Å kunne bruke digitale verktøy (regneark, kalkulator, tekstbehandling)
 • Uttrykke seg muntlig - delta i samtaler med matematisk innhold

Se filvedlegg for nærmere beskrivelse av arbeidsoppgaver og hjelpefiler.

Du vurderes etter hvor godt du:

 • klarer å lese og lage en bruksanvisning på hvordan en blander betong
 • kan regne om mellom måleenheter og har forståelse for hva de måler
 • kan lage og bruke sektordiagrammer
 • kan regne ut blandingsforhold