Stoloppgave: Størrelsesforhold og formlikhet

Beskrivelse: 

Hensikten med oppgaven er å lage en modell av en stol i arkitektisopor. Det er viktig at størrelsene på modellen er i samsvar med bruken av stolen i virkeligheten. Derfor er størrelsesforhold og formlikhet viktige begreper underveis i arbeidet med å lage modellen

Foto: Nora Østern, 2012

Ressurser

Arkitektisopor, måleutstyr, kniv, Internett

Innledende oppgave: Arne Jacobsens syverstol

Det lages ofte miniatyrmodeller av designede møbler. Nedenfor ser du målene på en miniatyrmodell av Arne Jacobsens syverstol og målene slik de er gitt i virkeligheten.

Mål i virkeligheten: Dybde: 51,5 cm Høyde: 77,5 cm Bredde: 49,5 cm Sittehøyde: 42 cm

Mål på miniatyrmodell: Dybde: 8,58 cm, Høyde: 12.92cm, Bredde: 8,25 cm.

 1. Gjør et søk på Arne Jacobsens syverstol, og finn et bilde av den. Lag linjer på bildet og sett på målene som er gitt for miniatyrmodellen. Du bruker Sett inn -> Figurer-> linjer.
 2. Miniatyrmodellen og den virkelige stolen er formlike figurer. Hva betyr det at figurer er formlike?
 3. Regn ut størrelsesforholdet mellom miniatyrmodellen og den virkelige stolen.
 4. Regn ut sittehøyden på modellen.

Stoloppgave

 1. Øv deg på å skjære i arkitektisopor. Skjærekantene skal være helt rette og vinkler 90 grader.
 2. Prøv å lage en buet form. For å få det til lager du tette riller ved å skjære nesten gjennom kartongen. Prøv deg frem.
 3. Lag en miniatyr stol i arkitektisopor som passer i størrelse til en tegnedukke. Dokumenter underveis.
 4. Finn ut hvilke viktige kriterier en stol bør ha for at den skal være ergonometrisk riktig.
 5. Tenk dere at stolen deres skal produseres i stor skala. Hvilken målestokk må modellen deres ha dersom dere skal kunne ha føttene deres i bakken når dere sitter på stolen?
 6. Med utgangspunkt i den målestokken dere oppgav i 5), finn ut om bredden på setet og lengden på rygglenet på modellen er tilpasset kroppen deres.
 7. Er det noe dere vil justere på modellen deres for at den skal tilpasses bruksområdet til stolen mer

Fra lærer: Oppgaven skal godkjennes og er ment som en oppgave der elevene skal bli bevisst bruken av målestokk/størrelsesforhold ved laging av modeller. De fleste elevene går i gang med å lage stolmodellen uten å tenke målestokk. For de elevene som ikke tenker målestokk før de lager stolen, blir det spesielt viktig å gjøre dem bevisst på dette i etterkant.

Innledende oppgave kan gjennomføres alene som en aktivitet i matematikktimene og vil kunne passe inn i en enkeltøkt etter gjennomgang.