Mitt drømmehus

Beskrivelse: 

Hensikten med oppgaven er å lage arbeidstegninger i en egnet målestokk som skal være grunnlaget for malene til et pepperkakehus. Oppgaven ble gjennomført i forbindelse med byens julemarkedutstilling.

Foto: Nora Østern, 2012

Undervisningsopplegget er delt inn i tre deler. De to første deloppgavene skal introdusere elevene for perspektivtegninger og arbeidstegninger og gi dem øvelse i å få samsvar mellom det de observerer og det de tegner. Den siste delen er å lage et pepperkakehus fra arbeidstegning.

Disse deloppgavene kan gjennomføres uavhengig av hverandre dersom man ønsker en kortere aktivitet.

Undervisningsopplegget introduserer noen nye begreper som elevene må kunne for å løse oppgaven. Det ligger et trekolonnenotat under ressurser som elevene kan bruke for å innarbeide disse begrepene. Under ressurser ligger det også oppskrift og tips til baking av pepperkakehus.

Innledende øvingsoppgaver før bygging av pepperkakehus

Øvingsoppgave A

 1. Øv deg på å tegne en kube i ett- og topunktsperspektiv.
 2. Fotografer hus fra ulike synsvinkler. Ta utskrifter. Tegn inn horisontlinjer og forsvinningspunkter.
  Forleng bildet ved å lime det på store skisseark. Bruk linjal.
 3. Hvordan ser drømmerommet ditt ut? Tegn et rom i ett-punktsperspektiv. Tegn møbler i rommet.

Øvingsoppgave B

 1. Lag et lite rom av papp med sidene 22x22cm.
 2. Sett en kopp i papprommet og øv deg på å tegne arbeidstegning av koppen.
 3. Øv deg på å tegne en arbeidstegning av et bord.

Oppgaver til bygging av pepperkakehus

 1. Tegn eller finn et bilde av ditt drømmehus.
 2. Lag enkel arbeidstegning av ditt drømmehus i riktig målestokk. Du velger målestokk selv.
 3. Lag mal av alle delene til huset ditt.
 4. Overfør malene til kalkerpapir.
 5. Regn overflaten av pepperkakehuset du skal bygge.
 6. Pepperkakeflatene skal bakes ut omtrent 5mm tykke. Hvor mye deig (i kg) vil du omtrent bruke dersom vi grovt anslår at 1 liter deig veier 1 kg?
 7. Les oppskriften på pepperkakedeigen og finn ut om mengden er nok til ditt forbruk.

Øvingsoppgavene blir godkjent/ikke godkjent og skal gjennomføres før elevene kan sette i gang med pepperkakehusoppgaven. Elevene dokumenterer arbeidet sitt underveis.

Refleksjon: Oppgaven kan kombineres med temaer innen klima i naturfag. Henviser til en morsom innfallsvinkel fra SINTEF Byggforskserien 12.2012, pkt 15 og 16 om passiv – pepperkakehus og krav til energieffektivitet. Se ressurser.