Praksis på SFO - Leksehjelp i matematikk

Beskrivelse: 

Elevene jobber sammen i par og lager rollespill der de løser 10 oppgaver som er hentet fra nettstedet til Tusen Millioner - Cappelen Damm.

Det kan være greit for HOF-elevene å bli minnet på at de kan komme i situasjoner der de må kunne hjelpe barn i småskolen med matematikk. Dette opplegget bør kunne virke motiverende for elevene i sitt arbeid med 1P-Y matematikken.

Til eleven:

Jobb sammen to og to. Tenk dere at dere har praksis på SFO, og der blir dere bedt om å hjelpe elever i 1. - 4. klasse med matematikklekser.

Gå til nettstedet http://max123.cappelendamm.no/maxFri/main.asp og plukk ut 10 oppgaver med ulik vanskelighetsgrad. 

Gå igjennom hver oppgave og bruk rollespill der dere bytter på å forklare hvordan oppgaven kan løses.

Elevene vurderer sitt eget arbeid og presenterer dette for læreren som gir kommentarer