Pizzalaging

Beskrivelse: 

Hensikten med oppgaven er å lære budsjett og regnskap i forbindelse med planlegging av og handling til måltider. Elevene skal lage et budsjett over hva de trenger av ingredienser, handle og deretter føre regnskap over hva de har brukt.

I tillegg legger oppgaven vekt på omgjøring av enheter i forbindelse med baking av pizza på kjøkkenet.

Foto: Molly Hunter Bon Apetit/NTB Scanpix. Lisens: CC-by-nc-sa

Læringsaktivitetene er tredelt. Alle oppgavene ligger som wordfil under ressurser.

Før innhandling av ingredienser skal det settes opp et budsjett ut fra oppskriften. Budsjettet skal føres inn i et excelark.

Deretter skal pizzaene lages på kjøkkenet samtidig som det jobbes med omgjøring av enheter for volum og masse.

Tilslutt skal det føres et regnskap over forbruket i samme excelark som budsjettet ble satt opp.

Oppgavene skal leveres inn og vurderes. Under ressurser ligger innholdet og kriteriene som er grunnlaget for vurdering.

Tips til utviding av oppgaven: kombinere med beregninger av energi og næringsinnhold i pizzaene og/eller beregninger av brøk, areal og omkrets.