Montering av lamper i tak

Beskrivelse: 

Hensikten med oppgaven er å finne plassering av lyspunkter i tak slik at det blir jevn lysfordeling i rommet.

Illustrasjon: ©Klaus-Allan Eide

Oppgave:

I et rom som er 3,9m langt og 2,4 m bredt skal du installere lamper i taket. Du skal installere 2 rader med 3 lamper i hver rad. Avstanden mellom radene skal være dobbel så stor som avstanden mellom en rad og nærmeste vegg, og avstanden mellom lampene på hver rad skal være dobbel så stor som avstanden fra vegg til nærmeste lampe.

a) Hvor stor skal avstanden mellom radene være?

b) Hvor stor skal avstanden fra en rad til nærmeste vegg være?

c) Hvor stor skal avstanden mellom lampene på hver rad være?

d) Hvor stor skal avstanden være fra siste lampe på hver rad til nærmeste vegg?

(Vi regner senteravstand på alle avstander.)

Det går an å vurdere hvordan eleven gjennomfører oppgaven i forhold til praktisk oppgaveløsning.