Tannhjulsoverføring (med konkreter)

Beskrivelse: 

Elevene skal arbeide med tannhjul og undersøke forholdet mellom antall omdreininger til drivende og drevne tannhjul. Målet er at elevene selv skal komme fram til formelen som viser sammenhengen mellom antall tenner på tannhjulene og omdreiningshastighetene.

Konkretiseringsmateriale:

Transmisjonstavle bestående av tannhjul med forskjellig antall tenner (laget av programfagslærer)

transmisjonstavle

Foto: Kristine Lohne

 

Eventuelt kan man klippe tannhjul ut av papp (bruk tykk papp)

Foto: Trude Sundtjønn

 

Ressurser

Elevene får utlevert oppgaveark og har transmisjonstavla tilgjengelig.