Bastøy - et undervisningsopplegg

Beskrivelse: 

Tema: Barneoppdragelse og behandling av ungdomskriminelle; før og nå

Dette undervisningsopplegget kan brukes tverrfaglig norsk/programfag VG2 barne- og ungdomsarbeider, eller bare separat i norskfaget.

Tekstutdrag fra midt på side 89: "Disiplinen var beinhard.... til http://www.nb.no/nbsok/nb/101c77e337054cfabe1d6c72f47ee3d8?index=1#89

Her er forslag på forløp:

1. Diskuter med elevene: Hvordan var barneoppdragelse/behandling av ungdomskriminelle før og nå? Sett gjerne opp et tokolonneskjema, med overskriftene "før" og "nå" i hver sin kolonne. Dette er for å sette igang en assosiasjonsprosess om hva elevene skal bite seg merke i underveis når de ser filmen "Bastøy".

2. Del ut oppgaver, tekst om "Bastøy" og sjekkliste i forkant av filmen. (Se vedlegg og lenke.)

3. Vis filmen "Bastøy"

4. La elevene gjøre oppgavene i en skriveøkt.