COMBUSTION ENGINE

Beskrivelse: 


Hensikten med oppgaven er at elevene skal snakke mest mulig engelsk og lære seg å bruke engelske begreper for motorer. I matematikk skal de gjøre målinger og lære seg å bruke ulike formler som brukes til å gjøre beregninger på motorer.

Arbeidsoppdraget vil gå ut på:

1) Bruke engelske ord og uttrykk for å beskrive en forbrenningsmotor

2) Forklare framgangsmåter og presentere resultater på engelsk og ved regning

3) Oversette mellom engelsk/norsk

4) Bruke skyvelære, regne om mellom måleenheter og tolke og bruke formler til beregninger i praktisk

arbeid

5) Bruke formler og begreper som elevene kjenner igjen fra programfaget

I forhold til regning som grunnleggende ferdighet i TPP jobbes det med å ta mål og beregne størrelser.

Opplegget gjennomføres samen med engelsklærer og alle snakker engelsk i størst mulig grad.

UTSTYR

  • Motorsylinder (Engine Cylinder)
  • Skyvelære (Caliper)
  • Verkstedhåndboka (Engineering manual, Workshop’s handbook)

VURDERING:

Du vurderes ut i fra hvor godt du forklarer framgangsmåter og presentere resultater på engelsk og ved regning

Se filvedlegg for fullstending beskrivelse av læringsaktiviteter (engelske versjon)

Det er en fordel at matematikklærer og engelsklærer er tilstede samtidig.