Sveiseoppgave

Beskrivelse: 

Sveiseoppgave

Bruk tabellen som grunnlag for egne sveiseoppgaver til elevene

Stål og sveis

Materiale

Pris og kommentar

Stål

30 kr per kg

Vinkelstål

45 kr per kg

Elektroder

4 kr per stk. (3,25 mm)

Sveis

1 elektrode rekker til omtrent 30 cm sveis

Kapasitet

En sveiser rekker gjerne å sveise inntil 30 elektroder i timen

(varierer fra jobb til jobb)

Mål i mekanisk industri blir som regel oppgitt i mm.

Bruk tabellen som utgangspunkt til egne oppgaver.

Legg gjerne inn faktorer som timelønn for sveiseren, timelønn for jobben som blir utført m.m.

Eksempeloppgaver

Du skal sveise en tank som måler 400 x 600 x 1200 mm. Tanken er satt sammen av seks stålplater, og materialene til tanken veier 240 kg.

a) Hvor mye koster stålet til tanken?

b) Hvor mange meter fuge må du sveise?

c) Hvor mange elektroder går med til jobben?

d) Hvor lang tid tar det å sveise en slik tank?

e) Hvor mye koster elektrodene til denne jobben.

f) Kunden må betale en timepris på 480 kroner. Hvor mye må kunden betale i arbeid?

g) Hvor mye må kunden betale i samlede materialkostnader?

h) Lag et prisanslag som viser hvor mye kunden må betale for den ferdige tanken.

Tanken skal festes til et beslag av kantstål. Det går med 8,8 m vinkelstål til denne jobben.

i) Hvor mye koster vinkelstålet til festet for tanken?

Hvordan oppgaven kan utvides

- Regne ut pris på jobben med å sveise tanken

- Sveise en sylinderformet tank eller en kjegle (med sveis på endene og på langsiden)

Egenvekten til stål er omtrent 7 800 kg pr m3 (massetetthet 7,8)

Egenvekten til vann er omtrent 1 000 kg pr m3 (massetetthet 1,0 – greit å vite når vi skal sjekke om noe flyter)

Ressurser

Dette er en åpen oppgave som kan tilpasses og utvides etter behov. Målet med oppgaven er at elevene skal vise kompetanse - hvordan de kan anvende kunnskap i litt mer praktiske situasjoner.

Elevene har trolig behov for hjelp og støtte i arbeidet med oppgaven. Oppgaven egner seg kanskje bedre som grunnlag til å reflektere over strategier og å søke etter gode løsninger, enn som grunnlag for karaktersetting.