Planlegge installasjon av varme i enebolig

Beskrivelse: 

Planlegge installasjon av varme i enebolig i henhold til tegning. Gjør nødvendige beregninger ut fra tegninger og monter anlegget i øvelsesbås.

  • Beregne rommenes areal ut fra tegning, se plantegning vedlegg 1.
  • Beregne effektbehov for hvert rom, ut fra rommenes areal og 80 W/m2.
  • Det skal monteres varme i kjøkken, stue, sportsbod, bad og vaskerom. Beregne antall kurser for installasjonen. Kursstørrelse 10 Amp. maks 80 % belastning.
  • Beregne årlig energiforbruk og gjør et kostnadsoverslag, ved full belastning 30 % av året.
  • Finn billigste og dyrest energileverandør, se vedlagt kostnadstabell vedlegg 2.
  • Utføre nødvendige tegninger for montasjen.
  • Lag materialliste for anlegget dere monterer i øvelsesbåsen.

Montere anlegget i en øvelses bås etter utførte beregninger, på grunn av kapasitet monter hver gruppe bare en ovn med tilhørende stikkontakt. Ledningen til stikkontakten avsluttes etter en/to meter med koblingsklemme så anlegget kan prøves med prøvesladd.

Elevene samarbeider to og to med nødvendige beregninger og praktisk arbeid.

Undervisningstimer i matematikk og elenergi kan brukes.

Bruk først medelevvurdering, så blir oppgaven vurdert ved bruk av vurderingsskjema vi bruker til øvelser i elenergisystemer.