Sammenligne priser mellom to apotek

Beskrivelse: 

For et bofelleskap skal det kjøpes inn noen varer på et apotek. Det kan velges mellom "Apotek A" der vi får 20% rabatt, eller "Apotek B" hvor det er en rekke forskjellige tilbud. Elevene regner ut hvor det lønner seg å handle slik at det blir billigst for beboerne.

Hvis man samler inn embalsje kan opplegget utvides slik at elevene spiller rollespill og går en tur på apoteket i klasserommet. Der får de med seg embalasjen og kan regne det hele hjem. Embalasjen kan senere brukes som konkreter i volumregning.

Presene hos "Apotek A" er enkle å regne ut med 20% rabatt. Når det gjelde "Apotek B" er det flere forskjellige typer tilbud og det må regnes og vurderes hva som kan lønne seg.