Planlegge en timelapse

Beskrivelse: 

I denne undervisningsaktiviteten skal elevene arbeide med oppgaver der de planlegger kjøreplanen for en timelapse. De må da arbeide med omgjøring av tidsenheter (minutter og sekunder), beregne antall bilder de trenger, intervall mellom hver gang de tar et bilde eller hvor lenge de må ta bilder .

Begreper:

Timelapse: en video der tiden ser ut til å gå raskere enn normalt. Frekvensen bildene er tatt i er mindre enn frekvensen bildene vises i.

FPS (frames per second): bilder per sekund

Oppgave 1

Du skal lage en timelapse av en solnedgang. Timelapsen skal vare i 20 sekunder med en FPS på 25. Intervallet mellom hver gang du tar bilde er 5 sekunder.

a) Hvor mange bilder må du ta?

b) Hvor lenge tar du bilde av solnedgangen i sann-tid?
Oppgi svaret i minutter.

Oppgave 2

Du skal lage en timelapse av en edderkopp som spinner et edderkoppnett. Du vil filme edderkoppen i 30 minutter. Timelapsen skal vare i 12 sekunder med FPS på 25.

a) Hvor mange bilder må du ta?

b) Hvor stort intervall må du ha mellom hvert bilde?

Oppgave 3

Rektor har gitt deg i oppgave å lage en timelapse over aktiviteten i skolens kantine en vanlig skoledag. Kantina er åpen fra 9:00 til 14:00. FPS skal være på 25. Du velger selv hvor lang timelapsen skal være.

Bestem antall bilder og intervall mellom hvert bilde.

Oppgave 4

Finn et tema du/dere ønsker å lage en timelapse av. Planlegg tidsbruken.