Bruk av matematikk i planlegging av huskestativ

Beskrivelse: 

Foto: Ingar Storfjell, Aftenposten, NTB Scanpix. Lisens: CC by-nc-sa. Kilde: ndla.no

Hensikten med oppgaven er at eleven skal bergene innkjøp av material til ei huske i ein barnehage innanfor reglementet.

Arbeidsoppdraget vil gå ut på

1) å sette seg inn i regler som gjelder huskestativ

2) å utføre beregninger for innkljøp av materiell til huskestativ

3) utfordring: hvordan presentere resultatene?

I forhold til regning som grunnleggende ferdighet i HO jobber vi med å beregne lengder og vinkler til huske i huskestativ.

Utstyr: elevene trenger skrivesaker, kalklulator og nettilgang

Ligger også som vedlegg

Huske

Finne lengde på skråspenna til huska. Det skal bestilles impregnert materiale etter norsk standard.

Høgda på stativet skal være 230 cm.

Lengde for sving på 5 meter.

Bredde til to personer.

Beregne mengd med spesialsand. 30cm med ikke byggbar sand.

1)OPPSUMMERING FOR DEG SELV: Hva vet du om huske og underlag?

Anbefalt høyde:

Maksimal høyde:Anbefalt:

Minimalt høyde:Anbefalt:

Bredde:

Vinkler og tegning.

Høyde på underlag:

Kvalitet på underlag:

Her går det an å vurdere hvordan eleven gjennomfører oppgaven i forhold til

·Nøyaktighet i måltakingen

·Presentasjon av resultatene

·Vurdering av framgangsmåte

·Tidsbruk og effektivitet