Pepperkakehus

Beskrivelse: 

I denne oppgaven skal elevene planlegge baking av tre pepperkakehus og bake disse.

Arbeidsoppdraget består i å:

1) lage en tegning av pepperkakehusene

2) bergene mengden deig som trengs

3) gjøre kostnadsberegninger

4) bake pepperkakehusene og evaluere resultatet

Når kakene skal bakes kan tilgang på ovn være en begrensende faktor. For å sikre at men får gjennomført bakinga på rimelig tid kan det være lurt å kreve av elevene at alle fire vegger til pepperkakehuset skal få plass på et bakebrett.

Forestill deg at du jobber i en barnehage. Til jul ønsker dere å lage pepperkakehus sammen med barna. Dere ønsker å lage 3 like hus.

Du skal bestemme hvordan husene skal se ut, og du skal beregne hvor mye pepperkakedeig som trengs til husene.

1.Lag en grovskisse (tegning) av hvordan husene skal se ut

2.Lag en mal (arbeidstegning) som viser vegger og tak og eventuelt andre deler (f. eks pipe). Denne skal angis med målestokk slik at det kommer tydelig fram hvor store de ulike delene skal være. (Eventuelt: gå på nett og finn en mal som passer.)

3.Gjør et overslag på arealet av alle delene til sammen. Husk at eventuelle dør- og vindusåpninger kan trekkes fra totalarealet.

4.Det anbefales at deigen kjevles ca. 5 millimeter tykk. Finn volumet av deigen. Dette er viktig for å kunne beregne sånn omtrent hvor mye deig vi trenger.

5.Finn en oppskrift på pepperkakedeig og gjør de nødvendige beregningene for å lage en passe stor deig.

6.Regn ut hvor mye innkjøpene til disse pepperkakehusene vil koste.

7.Lag pepperkakehusene.

8.Diskuter i gruppa til slutt hvordan resultatet ble i forhold til opprinnelig tegning, om mengdeberegningene stemte, og budsjettet stemte osv.

Når produktet er ferdigstilt skal elevenr og lærer i fellesskap vurdere det endelige i lys av forarbeidet som ble gjort.