Litt matematikk i fargehjulet

Beskrivelse: 

Vi benytter fargehjulet til å tegne kvadrat, rektangel osv. Elevene finner ut av areal og omkrets o.a.

Mange av D&H elevene har et noe anstrengt forhold til matematikk. I dette opplegget (som meget lett kan utvides til å omfatte pytagoras, formlikhet osv.), skal elevene tegne, måle og fargelegge. Litt aktivitet letter innlæringen er grunntanken her.