Å selge en forretningsidé

Beskrivelse: 

Undervisningsopplegget innebærer at elevene arbeider med forretningsidéen sin, både i tekstform og i bildefortelling (Photostory 3). Forretningsidéen som tekst inngår som deltekst i et større dynamisk kjernedokument kalt forretningsplan. Kjernedokumentet er hoveddokumentet der ulike fagtekster legges inn underveis gjennom hele vg1 SS.

Elevene selger forretningsidéen sin til en tenkt "investor". For å presentere forretningsidéen sin i en slik sammenheng bruker de et digitalt verktøy (Photostory 3). Målsettingen med arbeidet med forretningsidéen i et kjernedokument er utvikling av elevenes skriveferdigheter gjennom sjangerkrav og strukturering av tekst.

Ved utarbeidelse av bildefortelling (Photostory 3) veileder lærer ift struktur, manus, det å legge på tale mao helt til ferdig produkt.

Lærer hjelper elevene til å strukturere rammeverket i kjernedokumentet Forretningsplan.

  • Oppretting av kjernedokumentet, Forretningsplan, med fagbegreper, struktur og rammeverk. Dette dynamiske dokumentet er grunnlag for elevenes selvstendige og organiserte arbeid gjennom vg1-året.
  • Utarbeidelse av teksten Forretningsidé (se eksempeltekst med krav til bruk av fagbegreper)
  • Organisere forretningsidéen ved hjelp av Photostory 3. Elevene formulerer manus knyttet til punktene: 1. Hvilke behov skal vi tilfredsstille?, 2. Hvilke produkter skal vi tilby?, 3. Hvem skal kjøpe produktene våre?, 4. Hvordan skal vi tjene penger på forretningsidéen? og 5. Hvorfor skal de kjøpe nettopp våre produkter?
  • Presentere forretningsidéen ved hjelp av Photostory.
  • Evaluering jfr kompetansemål i felles - og programfag
  • Evaluering av presentasjonen av bildefortelling (kriterier som vektlegges ift kommunikasjon: språk /ordforråd, stemmebruk, lyd, valg av bilder, design).