Rapport fra Nav-besøk

Beskrivelse: 

Gjennomgang av rapportskriving for en klasse helse-og oppvekstelever.

Elevene skal besøke et NAV-kontor. En felles oppgave i norsk og YRKE etter dette besøket er at dere skal skrive en rapport.

Utarbeidet av Ingjerd Gulestøl

Rapporten skal inneholde svar på dette:

Intervju en medelev, still tre spørsmål om møtet før dere går på besøket. Den samme eleven skal du intervjue etter besøket.

Spørsmålene:

- Har inntrykket endret seg?

- Hva jobber NAV med?

- Finn ut om ulike trygdeytelser, f.eks. uføretrygd eller ytelser ved graviditet eller fødsel

- Hvem arbeider på NAV og hvilke utdanning har de tatt?

- Hva mener dere om å motta ytelser fra NAV?

Språket skal være fullstendig, dvs at du skriver sammenhengende og ikke i stikkordsform.

Ressurser for hvordan vi kan skrive logg:

Signatur 1 side 142-143 http://2009.arkiv.ndla.no/norsk/laerestoff_norsk/skriftlige_tekster/saktekster/rapport/oppsett_for_rapport, her ligger også pekere til ferdig skrevne rapporter.

Vurdering:

Du har et riktig oppsett for å skrive rapport

Du skriver sammenhengende og har god rettskriving

Du har et innhold som viser at du har satt deg grundig inn i hva NAV sitt arbeid er