Sammensatte tekster

Beskrivelse: 

Kompetansemål sammensatte tekster:

  • Lage digital fortelling og analysere en medelevs fortelling
  • Kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner
  • Beskrive samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål
  • Beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde
  • Bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster

Elevene skal lage en digital fortelling om en medieopplevelse (f.eks. da fjernsynet kom, eller da man fikk telefon hjemme). Denne skal fortelles av en eldre person, gjerne en i familien. Elevene kan bruke stillbilder eller levende bilder. De kan la personen snakke eller bruke voice over. Den digitale fortellingen skal vare i 2-3 minutter.

Elevene setter seg sammen to og to og analyserer skriftlig hverandres digitale fortelling.

Den digitale fortellingen vurderes i norsk muntlig.

Den skriftlige analysen leveres inn til vurdering i norsk skriftlig.