Helse- og oppvekstfag, VG1 - muntlig fremføring og skriftlig innlevering

Beskrivelse: 

Denne oppgaven er todelt. Elevene får 4 timer på seg (pluss hjemmearbeid). Eleven skal ha en muntlig fremføring og i tillegg levere en skriftlig fagtekst.

Oppgaven går ut på at eleven skal velge ett kompetansemål fra programfaget helsefremmende arbeid og lage en muntlig fremføring om dette kompetansemålet.
Den andre delen av oppgaven er at eleven skal skrive en fagtekst der han/hun forteller om et yrke innen helsesektoren. Eleven kan godt ta utgangspunkt i et yrke som han/hun har lyst til å jobbe med når eleven er ferdig utdannet.

Kompetansemålene finner dere i den opplastede oppgaveteksten.

Ressurser

Se oppgavetekst

Skriftlig og muntlig vurdering