3 undervisningsopplegg i programfagene yrke, kommunikasjon og samhandling og helse (VG1)

Beskrivelse: 

Alt er beskrevet i det opplastede undervisningsopplegget.