Skriverammer for praksisrapport

Beskrivelse: 

Opplegget øver skriving som grunnleggende ferdighet. Elevene lærer å bruke skriverammer (stillasbygging) som støtte når de skal skrive en praksisrapport på engelsk, noe som letter skriveprosessen og hjelper dem til å få god struktur på teksten.

Med opplegget følger en skriveramme for My Practice Period og et evalueringsskjema med forslag til vurderingskriterier.

Bilde: FlickrCC

Læringsmål: Målet er å hjelpe elevene i gang med tekstskriving for å unngå skrekken for det tomme ark.

Elevene skal lære:

  • å bruke skriverammer som en strategi for å lette skriveprosessen
  • hva en rapport bør inneholde.

Forberedelser: Læreren må introdusere et eksempel på skriverammer først. Poenget med stillasbygging bør forklares for elevene. NB! Vis hvordan rammene skal fjernes etter fullendt skriveprosess.

Læringsaktiviteter:

Instruks for eleven:

Trinn 1 Skriv inn engelske nøkkelord fra praksisperioden din. Bruk ordbok/internett til å finne de riktige glosene. Lagre i eget dokument i skolens LMS (Its Learning/ Fronter)

Trinn 2 Bruk skjemaet Writing frame, My Practice Period til å skrive om praksisperioden din. Husk minst 5 fullstendige setninger i hver ramme.

Trinn 3 Fjern rammene (dvs. alle støttespørsmålene)

Trinn 4 Etter at teksten har blitt evaluert av lærer, retter og forbedrer du rapporten (prosessorientert skriving).

Vureringsskjema for lærer og elev: Assessment criteria, My Practice Period