A simple electric circuit exercise

Beskrivelse: 

Oppgåve der elevane skildrar ein enkel straumkrins og reknar ut fakta. Enkel bruk av Ohms lov.

Skriftleg arbeid som passar i starten av vg1 / når ein arbeider med Ohms lov.

Elevane bør ha tilgang til ei ordliste med elektro-terminologi på engelsk. T.d. i læreboka eller "Electrical and mathematical terminology" på NDLA.