Norsk - parallellskriving

Beskrivelse: 

Et undervisningsopplegg som ivaretar sjangerlære og grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

Metode

Oppstart: Diskusjon –idemyldring – på aktuelle sjanger – kan gjøres I klassen, parvis og/eller gruppevis.

Fortsettelse:

  • Lærer leser teksten (kåseri, eventyr, novelle…)
  • Elev velger selv tekst innenfor oppleste sjanger (fin andledning til å ta elevene med på biblioteket)
  • Eleven bruker valgte tekst som mal og gjør den om til sin egen ved å endre f.eks. substantiv, verb, adjektiv.... (lærer kan styre hvilket ordklasse som skal endres)
  • Elevene leser opp egen tekst i klassen om de ønsker, eller gruppe-/parvis
  • Elevene skal til slutt peke/finne frem til sjangertrekkene i egen tekst

Forslag til tekst: "Bøger er farlige" (Per Inge Thorkeldsen)

Leverer inn refleksjonsnotat m/sjangertrekk over egen tekst. Egen tekst vedlagt innlevering.