Ungdom og alkohol

Beskrivelse: 

Undervisningsopplegget fokuserer på grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og muntlighet. Det overordnede temaet er ungdom og alkohol som igangsetter for diskusjon og sakprosarettet skriving.

Ressurser

Se vedlagt dokument. Det gjøres oppmerksom på at lærer selv må finne egnet bilde til bruk i førlesningsoppgaven. Novella til bruk i lesingsoppgaven kan også enkelt byttes ut. Et annet eksempel kan f.eks. være "Ung gutt i snø" av Bjarte Breiteig. Opplegget forutsetter også at hvordan en skriver leserinnlegg er gjennomgått. Eventuelt kan dette flettes inn, og da må en kanskje vurdere å utvide tidsrammen noe.