Muntlig norsk: Analysere og tolke en novelle

Beskrivelse: 

Elevene arbeider i par, og forbereder et foredrag i norsk for klassen. De skal forberede et foredrag på ca 5 minutter etter at de har trukket en lapp med tittelen på novellen. De får to timer til forberedelse, og to timer settes av til foredragene.

Info til elevene:

Dere trekker en lapp hvor det står tittelen på en novelle som dere skal fortelle om til klassen. To samarbeider om å analysere/tolke novellen.

Fortell klassen om dette:

a) Opplysninger om forfatteren.

b) Kort referat av novellen, - hvordan er innledningen, og hva handler novellen om?

c) Hva slags miljø foregår handlingen i?

d) Beskriv hovedpersonene. Hvordan er folk overfor hverandre? Er de snille/slemme med hverandre?

e) Hva er konflikten i novellen? Hva driver handlingen videre?

f) Hva er novellens toppunkt og vendepunkt?

g) Hvilke virkemidler brukes i novellen?

h) Hva er fortellingens synsvinkel?

i) Hva er tema og budskap i novellen?

k) Hva synes dere om novellen? Begrunn meningene deres!!

Tekstene som blir presentert i klassen:

Elvira på søylen, av Gro Dahle.

Emmas lykke, av Claudia Schreiber.

Gugg, av Lars Saabye Christensen.

Og nissene bøyer hodet for sola, av Gro Dahle.

Vurderingspunkter:

a) Forteller på en engasjerende måte, og er ikke avhengig av manuskript. Virker forberedt!

b) Uttale, intonasjon og ordforråd. Klar og tydelig stemme.

c) Innhold og oppbygging av foredraget. Svarer på alle punktene (se over), og begrunner meningene sine.