Motiv og tema i tekster - en kreativ måte å drøfte og tolke innhold

Beskrivelse: 

Opplegget fokuserer på grunnleggende ferdigheter innen lesing og digitale verktøy. Målet med opplegget er å øke elevenes forståelse av motiv og tema i tekster, og hvordan en på en kreativ og morsom måte kan konkretisere og visualisere en tekst.

Se vedlagt dokument