Høydemåling av store bygninger

Beskrivelse: 

Høydemåling av bygninger. 2 – 3 elever samarbeider om opplegget.

Noen elever har hatt sammenlignende oppgave med å måle trehøyde i produksjonsfaget ved hjelp av målepinne de holder i handa.

Opplegget er i utgangspunkt beregnet for 1P elever, bestemme ukjent høyde på formlike trekanter, men denne kan også brukes for 1T elever der vi kan legge inn oppgave med å bestemme vinkel.

Måle høyden av gammelfjøsen, og 2-3 andre bygninger.

Mål eks 50 m fra nedkant av bygningen og merk av (siktepunkt). En elev holder et kosteskaft noen meter fra siktepunktet. En annen elev legger seg ned på bakken og sikter opp mot toppen av bygningen. Oppgaven går da ut på å plassere kosteskaftet i slik avstand at toppen av skaftet er i flukt med toppen av bygningen. Mål avstanden fra siktepunktet til kosteskaftet, og mål høyden av skaftet.

Bruk metoden for formlike trekanter til å bestemme høyden av bygningen.

Bruk samme metode å måle høyden på andre bygninger