"Grisen" av Saabye Christensen

Beskrivelse: 

GRISEN AV LARS SAABYE CHRISTENSEN

Fokus på:

  • spenningskurve

  • høydepunkt

  • konsentrasjon

  • systematisering av ytre handling

  • konflikter i det flerkulturelle samfunn

  • helsefag: håndtering av kulturkonflikter på arbeidsplassen

Ressurser

GRISEN AV LARS SAABYE CHRISTENSEN

Forberedelse: Kopier opp arket med tidslinja til elevene. Se vedlegg (opplastet fil).

Før lesing:

Individuelt: Skriv 5 ord du assosierer med ordet GRIS.

I plenum: Lag et tankekart på tavla utfra ordene elevene har skrevet.

Gi hver elev ei delvis utfylt tidslinje.

Under lesing:

Les novellen i fellesskap, eller lytt til lydfil. Se lokus.no

Elevene fyller ut tidslinja mens de lytter og/eller etter opplesinga.

Etter lesing:

Individuelt:

Elevene gjør ferdig tidslinja.

Parvis:

Finn sammenhengen mellom ordene på tidslinja og spenningskurven i novellen.

Tenk dere at dere er Marte. Hva kan dere si og gjøre for å lette konflikten mellom Aslam og Asbjørn.

I plenum:

Felles gjennomgang der alle får si hva de har kommet fram til.