Pimp the Customer's Car! Technical and Industrial Production

Beskrivelse: 

Et skriveopplegg som trigger interessen og fantasien til svært mange TIP/INT-elever, nemlig bilstyling. Her kan elevene, uten tanke på kostnader, style en hvilken som helst bil. Opplegget fokuserer på ordinnlæring og skriftlige ferdigheter, men kan også følges opp med en presentasjon som øver muntlige og digitale ferdigheter.

Med opplegget følger et elevarbeidsark med skriveoppgaven "Pimp the Customer's Car" og et vurderingsark til bruk for læreren. Bilde kjøpt fra Dreamstime

Læringsmål:- Bruke og utvide fagvokabular og spesielt engelske verb som beskriver de handlingene som er nødvendige for å fullføre dette oppdraget.

- Skrive en tekst innen sjangrene essay eller novelle

Forberedelser:

Lærer må kopiere opp arbeidsoppgave til elevene og sette seg inn i oppgavene i Quizlet (se Ressurser).

Det kan være aktuelt å bruke tekster fra evt. Tracks1, chapter 6 (Cappelen) or At Work1, chapter 1 (Aschehoug).

Læringsaktiviteter:

Arbeid med tema “Car Mechanics” i klassen:
En video fra serien Pimp My Ride kan brukes som motivasjonsoppgave. Samtale om hva elevene allerede kan om emnet. Evt. kan elevene som forberedelse til timen velge seg en episode fra serien, på skolen settes de i par eller i små grupper og formidler muntlig hva som var hovedinnhold i den valgte episoden. Elevene møter på denne måten nytt vokabular i en selvvalgt setting.

Arbeid med faginnhold. Elevene kan lese om styling av biler i læreboka, bøker fra biblioteket, Internett, engelske bilmagasiner o.l., se videoer fra serien Pimp My Ride.

Arbeid med nytt vokabular og fagstoff: Oppgaver utarbeidet med verktøyet Quizlet kan brukes: Car mechanics study sets. Elevene gis eksplisitte oppgaver i forhold til nivå.

Skriveoppgaven presenteres: Arbeidsark til eleven (skriveoppgaven Pimp the Customer's Car) Oppgaven er utformet med støttende spørsmål (som en skriveramme) der elevene får hjelp med innhold. De kan velge mellom å skrive et essay eller en novelle (sjangerne forutsettes kjent). Eleven bestemmer sjanger for teksten og får tid til å lage notater hjemme, men det er ikke lov å ha med ferdigskrevet tekst på skolen.

Benytt refleksjon og formativ vurdering i prosessen. Det er utarbeidet et forslag til hvordan skriveoppgaven kan vurderes: Vurderingsark til bruk for lærerog Vurderingskriterier for skriveoppgaven - se Ressurser.

Når elevene har fått tilbakemelding, kan arbeidet være et ypperlig emne for å lage en presentasjon til klassen, som så kan Vurderes muntlig.

Dette er et emne veldig mange YF elever tenner på.

Se oppslag i Rogaland avis, Motormagasinet: «Kan «pimpe» bilen din. Elever på Gand videregående skole kan både reparere skadebiler og dekorere dem etterpå.