The Golden Section

Beskrivelse: 

Undervisningsopplegget er et tverrfaglig opplegg mellom engelsk og utdanningsprogrammet design- og håndtverk. Elevene skal kunne forklare hva det gyldne snitt er, forkomst i naturen og bruken i det virkelige liv. Sluttproduktet er ei veggavis som elevene laget individuelt eller smågrupper. Veggavisen presenteres muntlig for de andre i klassen.

 Lisens CC0. Hentet fra: http://ndla.no/node/164895

Før elevene starter med veggavisen, går lærer igjennom Fibonacci-tallene (se url-ressurs). Elevene får også innledningsvis se film om det Gyldne Snitt (se url-ressurs). Eleven måler seg selv for å finne det gyldne snitt samt finner bilder fra naturen på internett, f.eks. solsikke, og finner det gyldne snitt. Veggavisen inneholder hva det gyldne snitt er og eksempler.

Undervisningsopplegget kan vurderes med karakter, men kan også vurderes uten karakter med fokus på arbeidsprosessen.