Fishy business

Beskrivelse: 

Engelsklærere jobber sammen med Restaurant- og Matfag-elever (evt. programfaglærere) og gjennomfører praktisk arbeid i kjøkken med forberedelse av fiskeretter.

Elever skal i engelsktimene lære om råvaren fisk som finnes blant annet på et kjøkken.

Grunnleggende ferdigheter er å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig.

fish, packed in ice, supermarket Tesco-Lotus, Udonthani, Thailand

By Wolf-Dieter (Own work) [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons.

Forberedelse:

  • Bestille råvarer.
  • Avtale med programfaglærere om bruk av kjøkken, etter drøfting om opplegg.
  • Samle relevante tekster som jobbes med før praktisk arbeid utføres.

Plan for opplegget:

  1. Fisk jobbes med som et tema i engelsktimer. Elever leser tekster om fisk og fiskeretter, snakker om hvordan ulike fiskearter identifiseres, eksportering av laks m.m. Faglig ordforråd læres.

  2. Elever jobber med fisk på kjøkken, engelsklærere er til stede. Elever oppmuntres til å snakke om arbeidsoppgaven på engelsk. Nye ord og uttrykk læres undervis.

  3. Elever skriver rapport om oppgaven i kjøkken (på engelsk).

  4. Elever gir en muntlig fremføring av oppgaven (på engelsk).

Differensiering: Elever vurderes på kjøkkenet ut fra evner til å kunne forklare hva de holder på med/bruke presis språk og ordforråd, istedenfor muntlig fremføring.

Underveisvurdering: Engelsklærere snakker med elever om hvorvidt de har tilegnet seg relevant faglig ordforråd og kunnskap.

Sluttvurdering: Karakter gis for skriftlig rapport og muntlig fremføring.

Egenvurdering: Som en del av rapport og/eller fremføring kan elever bes om å vurdere opplegg med tanke på hvordan de opplevde det å knytte engelsk tett opp mot en praktisk programfagsoppgave, og hvor mye kunnskap og faglig ordforråd de har tilegnet seg.