Adaptasjon av eventyr: vi lager hørespill!

Beskrivelse: 

Elevene skal velge seg ut et eventyr og utarbeide et manus til et hørespill. Elevene har fått en innføring i adaptasjon og sjangeren hørespill i forkant av arbeidet. Manuset skal godkjennes av faglærer før elevene setter i gang med å ta opp hørespillet. Det ferdige resultatet blir vurdert av faglærer og elevene.

Læringsmål:

  • alle skal vite hva som kjennetegner en dramatisk tekst
  • alle skal forstå begrepet adaptasjon
  • alle skal adaptere et eventyr til et manus og fremføre det som hørespill
  • alle skal kjenne til de utfordringer det kan være å adaptere en tekst

Lærer har en innføring i dramatiske tekster i forkant. Elevene får også en innføring i hørespill og får lytte til eksempler. Her er det mulig å legge inn små øvelser, der elevene får øve seg på å lage ulike lyder. Det kan for eksempel være å uttrykke stemninger eller finne lydeffekter.

Elevene får utdelt et arbeidshefte (vedlagt), der de har en oversikt over fagbegreper. De skal kunne kjenne til disse fagbegrepene i etterkant av gjennomgangen. Fagbegrepet adaptasjon blir forklart, og elevene kan komme med eksempler på adaptasjoner som de kjenner til. Her bør man diskutere utfordringer rundt adaptasjoner. Denne diskusjonen skal ha overføringsverdi til det arbeidet elevene skal gjøre i forbindelse med manusarbeidet.

Deretter skal elevene plasseres i grupper på fire-fem elever, og de velger ut et eventyr fra læreboka eller utdelt fra lærer som de skal skrive manus av. I elevheftet finner de et skjema som skal fylles ut og danner utgangspunkt for manuset. Der skal de få inn både replikker, lyddeffekter og rollene. Manuset skal godkjennes av faglærer.

Til slutt spiller elevene inn hørespillet, enten ved hjelp av mikrofoner eller egne telefoner. Det finnes flere apper elevene kan laste ned, med lydeffekter. Hørespillet og arbeidet vurderes både av elevene selv og lærer.

Elevene får lov til å vurdere seg selv i etterkant, ut fra vurderingskriterier som er lagt ved oppgava/heftet. Se i heftet for vurderingskriterier.