A demanding customer

Beskrivelse: 

Rollespill: Elevene skal ta i mot en vanskelig kunde som vil vite alt om det nye sikringsskapet sitt. Eleven/elektrikeren må ta imot kunden på en hyggelig måte og forklare hva de forskjellige elementene i et sikringsskap er.

Fuse

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electrical_fuses,_blade_type.svg

Lisens: CC-by-sa

Elevene må øve inn de engelske ordene de trenger for å kunne fortelle/forklare hvordan et sikringsskap virker. Dette kan de gjøre ved å lage seg et «kart» over sikringsskapet.

Elevene tegner en skisse av et sikringsskap med engelske begrep til de ulike elementene.

Muntlig: Rollespill der elevene to og to jobber sammen (evt lærer og elev) der den ene er elektriker og den andre er en utfordrende kunde. Kunden ønsker svar på hvordan et sikringsskap virker. Den ene eleven (evt læreren) stiller så mange utfordrende spørsmål som mulig og (den andre) eleven må svare.